Second official request to re-open Eline Melters’ case

Today, March 10th, 2014, we send out a second official request to re-open the case of my sisters death.

Press Release

Eline Melters’ family again requests DA to re-open the case

Maastricht, March 10th, 2014 – Today the family of Eline Melters requested the DA in Maastricht to re-open the investigation in her death and provide a copy of the case. Eline Melters (23) died on December 8th, 2009 in Urmond, the Netherlands as a result of three stab wounds to her heart. The DA still assumes Melters committed suicide. The family is not convinced of the statement from the DA’s office, in part as the results from the official autopsy were not considered and relationship status between Melters and her boyfriend were not investigated. Because only two people were present at the time of the stabbing it has to to be automatically concluded that the boyfriend is a suspect when the conclusion suicide is questioned. It is in the best interest of both Mart S. and Eline’s family that the DA conducts a thorough investigation.

On December 8th, 2009, a little before 10am Eline Melters (23) ran out their home on Kloosterstraat. A few hundred meters later Melters fell and died on the grass knol in front of the Sint Martinuschurch in Oud-Urmond. An official autopsy, which was still ongoing when the case was closed, concluded that Melters died from three stab wounds. Despite these findings the DA assumes that Melters committed suicide by stabbing herself once in the chest. This conclusion is exclusively based on the statement of the boyfriend who was present when Melters stabbed herself. He was not considered a suspect, but nevertheless arrested and released the next day.

The family of Eline Melters has tried to re-open the case before. An analysis was performed by external experts upon request by the Cold Case Team of the newspaper De Telegraaf. These results were presented to the DA by their lawyer Van der Biezen with the request to re-open. Yet, the DA remains that there is not sufficient evidence to suggest another conclusion but suicide. At the same time the DA refuses to share the case files of this closed case.

In a last effort the family of Eline Melters tries to persuade the DA to re-open the case at their own discretion based on the presented evidence by the Melters’ family that the relationship between the boyfriend and Melters was not as good as the DA pretends it was. If the DA still refuses to re-open the case the Melters’ family will be forced to go to court.

End of press release.

2014-03-03 18.00.32

Official Dutch text:

PERSBERICHT

Eline Melters’ familie verzoeken OM wederom tot heropening onderzoek

Maastricht, 10 maart 2014 – Vandaag heeft de familie van Eline Melters bij het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht een verzoek ingediend (13 A4’tjes) om het onderzoek naar haar dood te heropenen alsmede voor een kopie van alle dossierstukken. Eline Melters (23) overleed op 8 december 2009 in Urmond aan drie steekwonden in haar hart. Het OM gaat er nog altijd uit van een zelfmoord door Melters. De familie is niet overtuigd van de verklaring van het OM, mede omdat de resultaten van de sectie van het NFI niet in acht zijn genomen en de voorgeschiedenis van de relatie tussen Melters en haar vriend Mart S. niet onderzocht is. Omdat er slechts twee personen aanwezig waren tijdens de steekpartij moet automatisch worden geconcludeerd dat de vriend een verdachte wordt als de conclusie van zelfmoord in twijfel wordt genomen. Het is dan ook in het belang van zowel Mart S. als Eline’s familie dat het OM, via een grondig en gedegen onderzoek, uitsluitsel geeft.

Op 8 december 2009 rende Eline Melters (23) iets voor 10 uur ’s ochtends het huis aan de Kloosterstraat uit. Een paar honderd meter verder op het grasveld aan de voorzijde van de Sint Martinuskerk in Oud-Urmond komt Melters ten val en overlijd zij. Een NFI sectie, welke nog gaande was toen het onderzoek naar haar dood werd afgerond, wees uit dat Melters door drie messteken om het leven kwam. Ondanks deze bevindingen gaat het OM ervan uit dat Melters zelfmoord pleegde door zichzelf éénmaal in het borst te steken. Deze conclusie is gebaseerd op de verklaring van de vriend die aanwezig was toen Melters zichzelf stak. Hij werd niet gezien als verdachte, maar werd toch gearresteerd en een dag later vrijgelaten.

De familie van Eline Melters heeft eerder verzocht de zaak te heropenen. Externe deskundigen hebben voor de Cold Case Team van De Telegraaf een analyse uitgevoerd. Deze resultaten zijn door hun advocaat Van der Biezen aan het OM gepresenteerd met het verzoek tot heropenen. Echter het standpunt van het OM blijft dat zij acht dat er onvoldoende bewijs voor een ander scenario dan zelfmoord is. Dit terwijl het OM weigert inzage te geven in het volledige dossier van deze gesloten zaak.

In deze laatste poging wil de familie van Eline Melters het OM de mogelijkheid geven uit eigenbeweging de zaak te heropenen gebaseerd op bewijs dat de relatie tussen Melters en haar vriend lang niet zo rooskleurig is zoals het OM tot op heden heeft gepresenteerd. Als het OM wederom weigert de zaak te heropenen zal de familie gedwongen zijn een artikel 12-procedure te starten.

Einde bericht.

Eerdere reactie van het OM: http://www.rtl.nl/programma/hetzesdezintuig/components/vaste_componenten/verklaring-OM.pdf

 

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s